نمایش 1 تا 30 از 37
Card image

امیر کریم زاد شریفی

از سال 1380 به عنوان خبرنگار فعالیت رسمی خود را از روزنامه های محلی آغاز کرده و از سال 1378 پس از دریافت مجوز فعالیت آژانس خبری تحلیلی نصر به عنوان اولین رسانه دیجیتال شمال غرب کشور از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مدیریت این رسانه دیجیتال را عهده دار شده است.

مهم ترین نوشته ها

پژوهشیار