اتاق بازرگانی تبریز هیچ حمایتی نکرد! / بی توجهی به تاریخ تجارت تبریز
اولین نمایشگاه روایت تاریخ تجارت تبریز برگزار شد: 
اتاق بازرگانی تبریز هیچ حمایتی نکرد! / بی توجهی به تاریخ تجارت تبریز
1403/02/25
فضای هنری در تبریز خیلی بسته است
از سرزمین من در نگارخانه استاد فاسونکی/
فضای هنری در تبریز خیلی بسته است
1403/02/24
نیازهای روحی نوجوانان به حوزه فرهنگ و هنر باید دغدغه آموزش و پرورش باشد
برگزاری نمایشگاه هنری در کتابخانه مرکزی تبریز:
نیازهای روحی نوجوانان به حوزه فرهنگ و هنر باید دغدغه آموزش و پرورش باشد
1403/02/22
نمایش 1 تا 15 از 6667
پژوهشیار