نمایش 1 تا 1 از 1
  • زوج عاشق و معلول در کهریزک به خانه بخت رفتند
      فرهاد به عزیز رسید  

      نصر: «فرهاد و عزیزه سالیان زیادی است خاطرخواه یکدیگر هستند و کلبه عشق خود را در میان احساسات پاک و سرور و شادمانی سالمندان و معلولان در خانه بهشت بنا می کنند.»

    00 بهمن 14 08:09

تگ های مرتبط

پژوهشیار