نمایش 1 تا 2 از 2
  • سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی عنوان کرد:
      تامین انرژی، مهمترین چالش صنایع آذربایجان‌شرقی  

      نصر: سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی مهمترین عامل برای ترمز توسعه بخش صنعت استان را موضوع تامین انرژی دانست و گفت: با توجه به سرمایه گذاری‌های موثر و صدور جوازهای تاسیس و توسعه‌ای در بخش صنعت، در آینده نه چندان دور نیاز مبرم به تامین برق داریم.

    02 تیر 29 15:35

تگ های مرتبط

پژوهشیار