نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در تحریریه نصر:
      ناباوری سهم صنعت گردشگری در توسعه/ آذربایجان شرقی استان برتر جذب سرمایه گذار  

      نصر: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگ و صنایع دستی آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه سهم گردشگری در چرخش اقتصاد یک استان هنوز به یک باور عمومی تبدیل نشده است. نابسامانی هایی که در صنعت گردشگری وجود دارد حاکی از ناباوری سهم گردشگری در توسعه زیرساخت های جذب درآمد است؛ این در حالی است که گردشگری برای ما شغل ساز و در این وضعیت اقتصادی به درآمدزایی ما کمک خواهد کرد.

    00 مرداد 04 07:15

تگ های مرتبط

پژوهشیار