نمایش 1 تا 1 از 1
  • مادر شهید مدافع حرم:
      تحریم سپاه جای شکر دارد و عیدی بزرگی بود  

      نصر: مادر شهید صادق عدالت اکبری با بیان اینکه آمریکا هنوز چیزی از سپاه ندیده است، گفت: با یک اشاره رهبری سپاه قادر است آمریکا و اسرائیل را با خاک یکسان کند.

    98 اردیبهشت 03 17:04

تگ های مرتبط

پژوهشیار