نمایش 1 تا 1 از 1
  • استاد دانشگاه:
       کلید سعادت زوجین، از بین بردن خودشیفتگی است  

      نصر: مدرس حوزه و دانشگاه، با بیان اینکه کلید سعادت زوجین در خانواده برطرف کردن خودشیفتگی است، تاکید کرد: اینکه خود را مقدم بدانید، نهاد خانواده را متزلزل می‌کند پس به یکدیگر احترام بگذارید تا زندگی خوبی داشته باشید.

    01 خرداد 25 15:00

تگ های مرتبط

پژوهشیار