نمایش 1 تا 1 از 1
  • یادداشت/
      مدرسه مموریال تبریز؛ خاستگاه ورزش فوتبال ایران   

      نصر: در زمان حکومت قاجار، همزمان با حضور دولت‌های استثمارگر روس و انگلیس در ایران و بخصوص در شهر مهم و استراتژیک تبریز، امریکایی‌ها جهت جلب رضایت مردم با هدف رقابت در تصاحب منابع طبیعی ملت، در ظاهر به ایجاد بعضی از خدمات خیرخواهانه اقدام نمودند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد انجمن خیریه جهت حمایت از محرومان شهر، احداث بیمارستان امریکای‌ها (امریکا مریضخاناسی) و کنسولگری امریکایی‌ها واقع در آخر خیابان شهناز (شریعتی جنوبی) که ساختمان آن بعد از انقلاب اسلامی به نیروی انتظامی واگذار گردید.

    00 آذر 27 10:04

تگ های مرتبط

پژوهشیار