نمایش 1 تا 1 از 1
  • علی ربیعی:
      تعامل با جهان با فلسفه وجودی یک جریان مغایرت دارد  

      نصر: سخنگوی دولت با بیان اینکه تعامل با جهان به نوعی با فلسفه وجودی برخی مغایرت دارد، گفت: پرس تی وی به مثابه نمایندگی یک تفکر دقیقا در جهت مخالفت با سیاست‌های ملی در خصوص مذاکرات اقدام می‌کند.

    00 خرداد 02 13:59

تگ های مرتبط

پژوهشیار