نمایش 1 تا 1 از 1
  • بوستان فرشتگان، مامن کودکان اوتیسم تبریز/
      اجرای طرح های ساماندهی در «بوستان فرشتگان» تبریز  

       نصر: زندگی با هر شرایطی در جریان است؛ چه از لحاظ جسمی سالم باشیم و چه نقصی در وجودمان حیات را برایمان متفاوت کند. اگر نقصانی در ذهن و رفتار و برقراری ارتباطات اجتماعی و روابط با دیگر انسانها باشد نیز، نمی توان حق زندگی را از کسی سلب نمود. بلکه باید به عنوان عضوی از جامعه بزرگ انسانی، مقدمات و ملزومات را برای تسهیل شرایط زندگی آنان فراهم کرد؛ چرا که همه موجودات به طور یکسان از حق زیست برخوردارند و برابرند در قبال حق حیات.

    98 آبان 25 17:24

تگ های مرتبط

پژوهشیار