ویدئو/

فیلم | تبریز از قطار توسعه پیاده شد!

دانلود فایل ویدیو

نصر: شهر تبریز از دیرباز به عنوان یکی از کانون های اصلی تجارت، بازرگانی، صنعت وگردشگری درکشور مطرح بوده وهمواره مورد توجه کارآفرینان و فعالین اقتصادی داخلی وخارجی قرار داشته است.

17:37 1401/09/25

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار