film/

فیلم|نخستین سخنرانی مجید تخت روانچی

دانلود فایل ویدیو

نصر:نخستین سخنرانی مجید تخت روانچی در سازمان ملل پس از طی مراحل سخت درمانی

14:30 1398/09/05


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار