ویدئو/

فیلم | تمرین با چاشنی خطر در تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: به دنبال رسانه ای شدن محل تمرین اسکیت بازان سرعت تبریز در وادی رحـــمت نه تنها فکری برای این ورزشکاران نشد بلکه با مــمنوعیت تمرین در آن محل مجبور شدند در جاده خــــطرناک پتروشــــیمی تــــــــمرین داشته باشند.

09:49 1401/05/11

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار