ویدیو/

فیلم | پرداخت فرش نفیس تبریز

دانلود فایل ویدیو

کلیه فرش‌های دستباف حین بافت و یا پس از اتمام بافت قالی، باید پرداخت و روگیری شود. بدین معنی که به منظور ایجاد ظاهری زیبای طرح و نقش قالی، باید ارتفاع پرزهای فرش بنابر رجشمار آن کوتاه شود. پرداخت و روگیری حین بافت، در برخی مناطق تولید رواج و این کار توسط بافندگان و در مواردی توسط سفارش‌دهنده فرش انجام می‌شود.

12:36 1399/06/04

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار