ویدیو/

فیلم | سفر مجازی در خانه موزه مشروطه تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: بنای تاریخی خانه مشروطه با معماری دوره قاجار متعلق به مهدی کوزه‌کنانی از رهبران صدر مشروطیت در محله قدیمی راسته کوچه و در ضلع غربی مجموعه بازار تبریز واقع شده است. بنا به لحاظ اهمیت تاریخی در سال ۱۳۵۴ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار