ویدئو/

فیلم | آذربایجان عاشق تراکتور

دانلود فایل ویدیو

نصر: علی اصغر کوشافر چهره شاخص ورزش کشور و رئیس تربیت بدنی استان در دهه 40 شمسی: مردم آذربایجان عاشق تراکتور هستند. متاسفانه سالهاست که فوتبالیست هایی از شهرهای مختلف به تبریز می آورند درحالی که این شهر منبع استعداد است. ماشین سازی در دوره ای یکی از بهترین تیم های ایران با بدنه جوانان بود و وقتی با تراکتور در این میدان بازی می کرد بیش از 30 هزار نفر تماشاگر می آمد. ورزشگاه باغشمال بسیار خوش یمن بود و موفقیت های زیادی بدست آمد و همیشه  آرزو داشتم موفقیت تیم ها را در این میدان ببینم. مطمئن هستم در آینده هم نسل بزرگی از تبریز به فوتبال ایران معرفی خواهد شد.

08:56 1402/12/07

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار