ویدئو/

فیلم | به دنبال پشت پرده های فاینانس نیستیم!

دانلود فایل ویدیو

نصر: رشیدی ؛ عضو شورای شهر تبریز در مصاحبه با سردبیر نصر: [ بخش سوم ] ️شهردار تبریز از نقد موضوع فاینانس خوش اش نمی آید. ️شخص شهردار هم تخصص مالی ندارد. ️هیچ وقت ادعای تخصص در حوزه مالی نداشته ام. ️من عضو شورای شهر هستم و وظیفه ای سئوال پرسیدن است. ️50 میلیارد تومان از قبل تاخیر در پرداخت قرارداد خرید اتوبوس شهرداری جریمه شد.

13:25 1402/10/23

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار