نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش/
      برون رفت از بحران انرژی با مدیریت مصرف  

      نصر: آذربایجان شرقی در شرایطی در سال های اخیر با تنش آبی و کمبود برق و گاز دست به گریبان بوده که کارشناسان راه اصلی برون رفت از این وضعیت را مدیریت مصرف می دانند.

    00 دی 21 11:29

تگ های مرتبط

پژوهشیار