نمایش 1 تا 2 از 2
  • مدیر کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
      بنیاد نخبگان «کار و تولید» ایجاد می‌شود  

      نصر: مدیر کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد بنیاد نخبگان «کار و تولید» خبر داد و گفت: با راه اندازی این بنیاد که ارتباط مستقیمی با بنیاد ملی نخبگان خواهد داشت کارگران برتر و نخبه زیر حمایت و پوشش قرار می گیرند.

    02 بهمن 15 15:25

تگ های مرتبط

پژوهشیار