نمایش 1 تا 1 از 1
  • سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز طی گفتگوی اختصاصی با «نصر» تاکید کرد؛
      ملت و دولت ترکیه و ایران دوست روزهای سخت‌اند  

      نصر: سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز گفت: در روزهای سخت بعد از زلزله اخیر، بهتر متوجه شدیم و دیدیم که دولت و ملت ایران در کنار ما هستند.

    01 اسفند 05 13:49

تگ های مرتبط

پژوهشیار