نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش از وقت گذرانی جوانان تبریزی در کافه ها؛
      بازار داغ کافه ها در تبریز   

      نصر: اغلب زمانی که در شهر قدم می زنید، حضور کمرنگ قشر جوان جامعه، محسوس است، گویی شهر تهی از جمعیت جوان شده است. کوچه پس کوچه های شهر با انبوه کافه های تازه تاسیس، تبدیل به محل جدید تجمع و میزگرد جوانان شده است. البته زمستان و اقلیم سرد شهری همانند تبریز به بازار داغ کافه ها، کمی بیشتر دامن می زند. 

    02 بهمن 21 07:41

تگ های مرتبط

پژوهشیار