نمایش 1 تا 2 از 2
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:
      نسخه خاندوزی برای اقتصاد ایران  

      نصر: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که بین دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شود و با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نکنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه کنیم.

    01 خرداد 09 13:11

تگ های مرتبط

پژوهشیار