نمایش 1 تا 1 از 1
  • یادداشت/
      نابرابری تورمی  

      نصر: شواهد بین کشوری در مورد تورم و نابرابری درآمد نشان می‌دهد که این دو مفهوم، رابطه‌ای غیرخطی و نامتقارن دارند، به‌طوری که از سویی افزایش تورم تا حد آستانه‌ای موجب کاهش نابرابری درآمدی و از آن پس همراه با افزایش آن است.

    01 آذر 13 12:10

تگ های مرتبط

پژوهشیار