نمایش 1 تا 13 از 13
 • گزارش تصویری/
    تصاویر | گردشگران نوروزی در موزه قاجار  

    نصر: موزهٔ قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز است و در محل خانهٔ امیرنظام گروسی و در محلهٔ ششگلان تأسیس شده‌است. موزهٔ قاجار در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد. گردشگران نوروزی امسال از این موزه استقبال کرده اند.

  03 فروردین 03 11:59
 • خبر/
    جهانگردان هندی در تبریز  

    نصر: تور خودرویی جهانگردان هندی لال پری در تبریز در میان خودروهای کلاسیک در محوطه موزه قاجار با استقبال مسئولان همراه بود. 

  02 شهریور 26 12:56
 • گزارش تصویری/
    تصاویر | خانه نقاشی آتشبار "قاجاری"  

    نصر: آقایان صمد و احد آتشبار دو برادر تبریزی یک خانه قاجاری در خیابان عارف تبریز رو خریداری کرده و بعد از مرمت و لای برداری از اضافات معماری پهلوی و بیرون آوردن معماری قاجاری و با نقاشی های شگفت انگیز خودشان، این خانه را تبدیل به گالری خصوصی هنری کرده اند. این خانه نقاشی همه روزه از ساعت 9 صبح الی 19/30 در محل تبریز، جنب مقبره الشعرا، خیابان عارف، کوچه پایدار (کوچه پشت موزه قاجار) پذیرای بازدید هنردوستان و گردشگران می باشد.

  02 شهریور 04 12:21
 • گزارش تصویری/
    تصاویر | موزه ای تاریخی در قلب تبریز  

    ن️صر: موزهٔ قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز است و در محل خانهٔ امیرنظام گروسی و در محلهٔ ششگلان تأسیس شده‌است.️ موزهٔ قاجار در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد. ️خانهٔ امیرنظام گروسی که در دورهٔ ناصرالدین‌شاه، در زمان پیشکاری امیرنظام گروسی و توسط وی ساخته شده‌است. ️عمارت امیرنظام در دو طبقه و با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع ساخته شده‌است. ساختمان مشتمل بر دو حیاط اندرونی و بیرونی و دارای باغچه‌ها و حوض‌هایی است. این موزه در خیابان ششگلان تبریز و در جوار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار دارد.

  01 مرداد 11 17:51
 • ویدئو/
    فیلم | موزه قاجار تبریز  

    ن️صر: موزهٔ قاجار یکی از موزه‌های شهر تبریز است و در محل خانهٔ امیرنظام گروسی و در محلهٔ ششگلان تأسیس شده‌است.️ موزهٔ قاجار در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد. ️خانهٔ امیرنظام گروسی که در دورهٔ ناصرالدین‌شاه، در زمان پیشکاری امیرنظام گروسی و توسط وی ساخته شده‌است. ️عمارت امیرنظام در دو طبقه و با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع ساخته شده‌است. ساختمان مشتمل بر دو حیاط اندرونی و بیرونی و دارای باغچه‌ها و حوض‌هایی است. این موزه در خیابان ششگلان تبریز و در جوار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار دارد.

  01 مرداد 08 09:49
 • مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خبر داد:
    اجرای زنده آیین‌های سنتی میراث ناملموس آذربایجان شرقی در موزه قاجار  

    نصر: مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از اجرای زنده آیین‌های سنتی میراث ناملموس استان در محوطه موزه قاجار خبر داد.

  01 خرداد 02 13:32
 • گزارش تصویری/
    تصاویر | موزه قاجار تبریز  

    نصر: موزه قاجار تبریز، خانه‌ای که در محله ششگلان تبریز، یکی از محله‌های قدیمی این شهر قرار گرفته و معروف به خانه قاجار می‌باشد. م‍وزه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍اری‍ه‌ در ت‍ب‍ری‍ز ‌از م‍‍ع‍دود م‍وزه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ و م‍وض‍و‌ع‍‍ی‌ در س‍طح‌ ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‌ ت‍‍اری‍خ‌ ‌اح‍د‌اث‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روس‍‍ی‌ ر‌ا ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ب‍ک‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍‍ه‍د ن‍‍اص‍ر‌ال‍دی‍ن‌ ش‍‍اه‌ ق‍‍اج‍‍ار ن‍س‍ب‍ت‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د. در ‌ای‍ن‌ خ‍‍ان‍ه‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍وزه‌ ق‍‍اج‍‍ار در س‍‍ال‌ ۱۳۸۴ ر‌اه‌ ‌ان‍د‌از‌ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌، ت‍‍الار‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ ‌آث‍‍ار ب‍‍اف‍ت‍ه‌، چ‍ی‍ن‍‍ی‌، ‌آب‍گ‍ی‍ن‍ه‌، س‍ک‍ه‌، ‌اب‍ز‌ار م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌، خ‍‍ات‍م‌ و ‌اب‍ز‌ار ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍ل‍ز‌ات‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌.

  00 فروردین 09 15:13

تگ های مرتبط

پژوهشیار