نمایش 1 تا 2 از 2
  • با حضور معاون توسعه مدیریت منابع وزارت همزمان با سراسر کشور:
      جلسه ویدئو کنفرانس بررسی اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد  

      نصر: جلسه ویدئو کنفرانس با هدف هماهنگی و بررسی نحوه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت، مدیر کل امور مالی و ذیحسابی وزارت و مدیرکل بودجه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی با مشارکت مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان های سراسر کشور بعد ازظهر امروز همزمان با سراسر کشور در تبریز برگزار شد.

    98 اسفند 08 09:52

تگ های مرتبط

پژوهشیار