نمایش 1 تا 1 از 1
  • خبر/
      نقش سیستم لنفاوی در رویش مجدد مو  

      نصر: محققان دانشگاه راکفلر واقع در آمریکا دریافتند سلول‌های بنیادی با استفاده از یک ابزار مولکولی برای برقراری ارتباط با سایر سلول‌ها، قادرند بر نحوه تولید مجدد مو اثر بگذارند.

    98 آبان 13 11:02

تگ های مرتبط

پژوهشیار