نمایش 1 تا 1 از 1
  • معاون امور اقتصادی استانداری آذربابجان شرقی، تاکید کرد:
      لزوم حمایت مسئولان از کارآفرینان  

      نصر: معاون امور اقتصادی استانداری آذربابجان شرقی بر لزوم حمایت مسئولان از کارآفرینان تاکید کرد.

    98 اردیبهشت 19 15:06

تگ های مرتبط

پژوهشیار