نمایش 1 تا 1 از 1
  • یادداشت «نصر» به بهانه روز خبرنگار/
      مدیران و قدرت رسانه  

      نصر: در دنیای ارتباطات هنوز هستند مدیرانی که کمترین اطلاعی از نقش رسانه و قدرت قلم ندارند.

    00 مرداد 17 15:47

تگ های مرتبط

پژوهشیار