نمایش 1 تا 1 از 1
  • یادداشت/
      فلج محیطی؛ بیماری قابل درمان در ایران  

      نصر: خندیدن بهترین نعمت الهی است،خنده که بر لب داشته باشی زیباترین انسان بر روی این کره ی خاکی هستی،اما اگر نتوانی لبخند بزنی چطور؟می شوی زشت ترین انسان در این دنیای بی انتها؟! نه! اینچنین نیست،زندگی زیبایی های دیگری نیز دارد چون اگر نتوانی لبخند بزنی گوشه گیرترین فرد در این جهان نامرد خواهی شد.

    98 آذر 13 15:25

تگ های مرتبط

پژوهشیار