نمایش 1 تا 1 از 1
  • مشاهیر آذربایجان (29)/
      عاشیق خسته قاسم، ملقب به «دده»  

       نصر: به دنبال انتشار سلسه مطالبی در خصوص مشاهیر آذربایجان امروز به زندگی نامه عاشیق خسته قاسم می پردازیم.

    01 خرداد 07 07:17

تگ های مرتبط

پژوهشیار