نمایش 1 تا 1 از 1
  • همزمان با اجرای فعالیت های فرهنگی هنری برای کودکان و نوجوانان مناطق زلزله زده صورت گرفت:
      سخنگوی دولت در طرح امداد فرهنگی کانون در روستای زلزله‌زده «ورنکش» ترکمانچای  

      نصر: همزمان با اجرای فعالیت‌های فرهنگی هنری برای کودکان و نوجوانان مناطق زلزله‌زده، سخنگوی دولت و استاندار آذربایجان شرقی از روند اجرای طرح امداد فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی در روستای زلزله‌زده «ورنکش» ترکمانچای بازدید کرد.

    98 آبان 21 11:05

تگ های مرتبط

پژوهشیار