نمایش 1 تا 1 از 1
  • عضو شورای روستای آرپادره سی مطرح کرد:
      آرپادره سی مخالف بخش باسمنج است / بخش شدن به ضرر ماست  

      نصر: عضو شورای روستای آرپادره سی گفت: باسمنج نمی‌تواند که بخش باشد، درآمد باسمنج حتی از روستای ما کمتر است، حریم باسمنج تنها یک برابر است و عملا با آن حریم درآمدی برای پیشرفت خود نخواهد داشت.

    00 بهمن 23 12:12

تگ های مرتبط

پژوهشیار