نمایش 1 تا 3 از 3
 • همتی:
     بانک مرکزی برای سخت ترین شرایط آمادگی کامل دارد  

    نصر: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی، سیاستگذاری نوین پولی، راه اندازی و توسعه سامانه‌های پرداخت الکترونیک و مدیریت درست منابع محدود ارزی را از مهم‌ترین اقدامات این بانک در سال ۹۹ برشمرد و تاکید کرد: بانک مرکزی برای سخت ترین شرایط آمادگی کامل دارد.

  00 فروردین 03 10:56
 • علی ربیعی؛
     بی‌تردید از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد  

    نصر: سخنگوی دولت گفت: تجربه ممتد و مؤثر مدیران دولت در کنار حمایت های مقام معظم رهبری و همراهی مردم، موانع موجود را رفع می‌کند و بی‌تردید از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.

  99 تیر 18 16:24

تگ های مرتبط

پژوهشیار