نمایش 1 تا 1 از 1
  • رئیس سازمان عمران تبریز عنوان کرد:
      چرا آسفالت‌ریزی شبانه در تبریز متوقف شد؟  

      نصر: رئیس سازمان عمران تبریز گفت:‌ آسفالت‌ریزی اساسی به دلیل اینکه که هوای شب‌ها سرد است و کیفیت آسفالت ریزی پائین می‌آید، به جز موارد ضروری متوقف می‌شود تا عمر آسفالت و کیفیت آن در شرایط مطلوبی باشد.

    98 آذر 03 15:35

تگ های مرتبط

پژوهشیار