نمایش 1 تا 1 از 1
  • عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
      مملکت را نمی‌توان با زور اداره کرد  

      نصر: سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اتفاقی که بر سر فوت خانم مهسا امینی افتاد در واقع جرقه‌ای بود بر انباشت ناراحتی‌ها، عقده‌ها و مطالباتی که مردم و به ویژه جوانان و زنان داشتند.

    01 مهر 20 13:07

تگ های مرتبط

پژوهشیار