نمایش 1 تا 2 از 2
  • رایزن فرهنگی ایران در ترکیه:
       اصفهان در ترکیه از تبریز شناخته شده‌تر است!  

      نصر: رایزن فرهنگی ایران در ترکیه با اظهار تاسف از اینکه در ترکیه شناخت کمی از تبریز وجود دارد، در حالی که اصفهان شناخته شده‌تر است، گفت: این مسأله از پیشینه تاریخی حکومت سلجوقیان سرچشمه می‌گیرد و اهمیتی که ترک‌ها نسبت به تاریخ و گذشته فرهنگی دارند.

    02 تیر 20 12:34

تگ های مرتبط

پژوهشیار