نمایش 1 تا 1 از 1
  • رئیس شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور خبر داد:
      لزوم بیمه شدن خدمات روانشناسی  

      نصر: رئیس شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: در اولین فرصت باید بتوانیم تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیریم، خدمات بیمه‌ای برای اقشار مختلف به ویژه اقشار متوسط ضروری است.

    98 اردیبهشت 26 15:03

تگ های مرتبط

پژوهشیار