نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرعامل آذرفلز پایون در جلسه دپارتمان منابع انسانی تاکید کرد:
      نیروی انسانی کارآمد، کلیدواژه توسعه سازمانی  

      نصر: مدیرعامل شرکت آذرفلز پایون ضمن تاکید بر اهمیت حضور نیروی انسانی کارآمد، مسئولیت پذیر و هدفمند، ضرورت توجه به سرمایه­های انسانی در سازمان را تشریح کرد.

    00 مرداد 26 14:17

تگ های مرتبط

پژوهشیار