نمایش 1 تا 1 از 1
  • یادداشتی بر نمایش «دوستان کُمُدی»/
      مساله پیدا کردن دوست  

      نصر: در جامعه‌ای که نابرابری‌های اجتماعی نهادینه شده است، قشربندی اجتماعی به وجود می‌آید و جامعه به طبقات اجتماعی تقسیم می‌شود که اعضای آنها دسترسی یکسانی به فرصت‌ها و امتیازهای اجتماعی ندارند.

    02 اسفند 21 10:14

تگ های مرتبط

پژوهشیار