نمایش 1 تا 1 از 1
  • مقام سابق وزارت بهداشت؛
       عباس تبریزیان، مدعی طب اسلامی در دادگاه روحانیت به سه سال حبس محکوم شده بود؛ نمی‌دانم اجرا شد یا نه  

      نصر: مدیرکل سابق دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت با محکوم کردن آتش‌ زدن یکی از کتب مرجع پزشکی توسط یک مدعی طب اسلامی، ‌ضمن اشاره به آسیب و تبعات این گونه اقدامات، گفت: پیش از این، از همین شخصی که در لباس روحانیت اقدام به آتش زدن کتاب پزشکی هاریسون کرده، بارها شکایت شده بود و دادگاه ویژه روحانیت حکم به سه سال حبس و پلمب مراکز تحت فعالیت این فرد و مریدانش داد که از اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاعی ندارم.

    98 بهمن 07 10:16

تگ های مرتبط

پژوهشیار