نمایش 1 تا 2 از 2
  • مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی؛
      اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی براساس عدالت، خودیاری و برابری بنا شده است  

      نصر: مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی در جلسه انتخابات هئیت رئیسه اتاق تعاون آذربایجان شرقی که با حضور مرعشی معاون حقوقی مجلس و معاون هماهنگی امور استان ها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران در محل اتاق تعاون تبریز برگزار شد با بیان جایگاه بخش تعاون و اهمیت آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت: تعاون براساس و مبنای عدالت، خود یاری، برابری بنا نهاده شده است و در هیچ بخشی در این حد هدف گذاری نشده است.

    98 آبان 02 15:08

تگ های مرتبط

پژوهشیار