نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش تصویری/
      تصاویر | حمام سلطان از زیباترین حمام های ایرانی  

      نصر: حمام سلطان امیر احمد در دوران امپراطوری صفوی در کاشان بنا گشته است؛ لازم به ذکر است که صفویان بین قرن شانزدهم تا هجدهم بر ایران، بخش هایی از ترکیه و گرجستان حکومت می کردند. این حمام به شکل یک سالن بزرگ هشت ضلعی است که حوضی هشت ضلعی نیز در میانه ی آن قرار گرفته، فضای میانی با هشت ستون احاطه شده که فضاهای نشستن را از فضای میانی جدا می کنند. هرچند این بخش فضای اصلی حمام کردن نیست، بلکه هال تعویض لباس یا سربینه نامیده می شود جایی که افراد می توانستند در آن با دیگران ملاقات کرده و به صحبت و مکالمه بپردازند. از دوران باستان، حمام ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی ایرانی ها بازی کرده و امروز نیز کمابیش چنین نقشی دارند. به این معنا که حمام ها تنها برای پاکیزه شدن و تمدد اعصاب نبوده و به منظور گردهم آیی، ملاقات، صحبت و حتی عبادت مورد استفاده قرار می گرفته اند.

    00 دی 04 10:50

تگ های مرتبط

پژوهشیار