نمایش 1 تا 1 از 1
  • محمد عزتی:
      همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی برگزار می‌شود  

      نصر: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از برگزاری همایش ملی حقوق شهری و شهرسازی با مشارکت دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و دانشکده حقوق و علوم اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور خبر داد.

    02 آذر 18 21:15

تگ های مرتبط

پژوهشیار