نمایش 1 تا 1 از 1
  • حامد بهداد هم نقاب از چهره برداشت
      این همه دادار دودور چرا ؟!  

      نصر: بعد از آنکه واکنش های به استوری توهین آمیز علی شمس از کارگردانان جوان کشورمان به ساحت شهریار شیرین سخن باعث شد وی از مردم ترک زبان ایران عذرخواهی کند؛ امروز " حامد بهداد" از بازیگران سینما به حمایت از وی بار دیگر محتوای آن اهانت ها را زنده کرد.

    00 شهریور 31 18:15

تگ های مرتبط

پژوهشیار