نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش اختصاصی نصر/
      مهاجران مسلمان ترک تبار ناجی جهانیان  

      نصر: در حالی که همه گیری کرونا حدود یک سال است تقریبا همه کشورهای جهان را درگیر خود کرده و در روزهای اخیر نیز بیشتر کشورها وارد موج جدیدی از همه گیری این بیماری شده اند، چند روز پیش اعلام خبر کشف واکسن این بیماری توسط شرکتی که صاحبان آن فرزندان مهاجران مسلمان و تُرک تبار هستند تمام مردم جهان را به رهایی از این بیماری امیدوار کرد.

    99 آبان 22 22:05

تگ های مرتبط

پژوهشیار