نمایش 1 تا 2 از 2
  • مسوول برنامه بیماری‌های عروق رویوی انجمن متخصصان ریه ایران:
       تبریز قطب اصلی درمان بیماری‌های عروق ریوی است  

      نصر: مسوول برنامه بیماری‌های عروق ریوی انجمن متخصصان ریه ایران با بیان اینکه تبریز قطب اصلی درمان این بیماری‌ها در کشور است، گفت: درمانگاه بیماری‌های عروق ریوی علوم پزشکی تبریز از مهم‌ترین مراکز درمانی کشور بوده و بیماران از استان‌های مختلف به تبریز ارجاع داده می‌شود.

    00 مرداد 16 12:17

تگ های مرتبط

پژوهشیار