نمایش 1 تا 1 از 1
  • گمشده بزرگ اقتصاد ایران برای جهش تولید و صادرات چیست؟
       دروازه بسته توسعه صنعتی  

      نصر: توسعه صنعتی پشت درهای بسته امکان‌پذیر نیست. این چکیده پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان است که به امکان‌‌پذیری توسعه صنعتی در کشور بدون حضور موثر ایران در شبکه جهانی تولید و تجارت به دیده تردید نگاه می‌کند.

    01 مهر 12 11:10

تگ های مرتبط

پژوهشیار