نمایش 1 تا 1 از 1
  • خبر/
      «شهر بدون گدا» شهر بدون فقیر می شود؟  

      نصر: تبریز همچنان که در بسیاری از اختراعات و کشفیات شهر اولین های ایران بوده خیرین دلسوز و مردم این شهر کوشیده اند، با جلوگیری منطقی از تکدی گری، لقب ارزشمند « تبریز شهر بی گدا» را به آن بخشیده و مساعدت های آبرومندانه را جایگزین تکدی گری و گدا پروری کنند.

    98 آبان 25 09:46

تگ های مرتبط

پژوهشیار