نمایش 1 تا 1 از 1
  • معلون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛
      ضرورت اتصال راه آهن میانه به ایستگاه اصلی راه آهن تبریز در سفر آتی ریاست جمهوری مطرح می شود  

      نصر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه پروژه راه آهن تبریز - میانه از کریدورهای اتحادیه بین المللی راه آهن ها بوده و تکمیل این پروژه موجب عملیاتی شدن کریدور شرق به غرب می شود، افزود: با توجه به ضرورت اتصال این مسیر به شبکه اصلی از طریق ایستگاه قدیم تبریز، این موضوع نیز در دور دوم سفر رییس جمهور مطرح می شود تا پس از تصویب از طریق فاینانس اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن تامین شود.

    02 خرداد 07 16:19

تگ های مرتبط

پژوهشیار