نمایش 1 تا 1 از 1
  • نایب رییس انجمن کاریابی های بین الملل کشور؛
      فرش قرمز برای نیروی کار در خارج از کشور پهن نیست  

      نصر: رییس انجمن صنفی کار آفرینی آذربایجان شرقی و نایب رییس انجمن کاریابی های بین الملل کشور با بیان اینکه در اروپا و خارج از کشور برای نیروی کار فرش قرمز پهن نشده است، گفت: در این کشورها نیروی کاری مورد نیاز است که فرد دانش فنی و مهارت کافی را داشته باشد.

    02 بهمن 02 21:19

تگ های مرتبط

پژوهشیار